Select Page

Seu: Institut d’Estudis Catalans (3 d’abril)

16.45 h. Acte oficial

17 h. Conferència inaugural: A. Hauf (UV, IEC): «Vicent Ferrer i Francesc Eiximenis: predicació oral i predicació escrita»

18 h. Pausa de 15 minuts

PRIMERA SESSIÓ

18.15 h. M. Navarro Sorní (Facultat de Teologia San Vicente Ferrer, València): «Els Borja i la canonització de Vicent Ferrer»

18.45 h. P. Delcorno (Institute for Advanced Study, Central European University, Budapest): «“Hoc est tempus ascendendi”: La predicazione quaresimale nell’Europa tardomedievale»

19.15 h. Presentació del monogràfic de l’Anuario de Estudios Medievales sobre Vicent Ferrer

 

Seu: Facultat de Teologia (4 d’abril)

SEGONA SESSIÓ

Ideologia, pensament, religió

17 h. G. L. Potestà (U. Sacro Cuore, Milano), «La venuta dell’Anticristo secondo Vicent Ferrer»

17.30 h. J. de Puig (IEC): «Nicolau Eimerich inquireix Vicent Ferrer a propòsit de la fi dels temps»

18 h. Pausa de 15 minuts

18.15 h. J. Mensa (UAB, IEC), «Tomàs d’Aquino en els sermons de Vicent Ferrer»

18.45 h. F. Español (UB), «Sant Vicent Ferrer i la cultura visual»

 

Seu: Institut d’Estudis Catalans (5 d’abril)

TERCERA SESSIÓ

L’art de predicar al poble

17 h. J. A. Ysern (UNED), «La predicació segons mestre Ferrer»

17.30 h. T. Martínez Romero (UJI, IEC), «Sobre el treball dels (post)reportadors»

18 h. F. Gimeno (UV), «La tradició textual dels sermons de Vicent Ferrer: L’època incunable»

18.35 h. Pausa de 10 minuts

18.45 h. Conferència de cloenda: J. F. Mira (IEC): «Vicent Ferrer, entre la llegenda i el mite»