Select Page

VICENT FERRER: IDEOLOGIA I PRÀCTICA D’UNA PREDICACIÓ

Barcelona, 3-5 d’abril de 2019

Presentació

Sis-cents anys després de la seva mort a Gwened (Bretanya), la figura del dominic Vicent Ferrer encara provoca passions oposades. L’activitat política de Ferrer, en concret la seva posició a favor de Ferran d’Antequera al Compromís de Casp i el canvi d’actitud respecte a Benet XIII, ja fou motiu de controvèrsia en aquella època i encara ho és ara. Des d’un punt de vista religiós, la seva creença en la vinguda imminent de l’Anticrist i, en conseqüència, la necessària preparació de la població davant la fi dels temps generà més d’un conflicte, però també l’adhesió incondicional de molts sectors socials. Per un altre costat, Vicent Ferrer representa, a les nostres terres, el triomf d’una predicació de masses promoguda pels ordes mendicants. Els sermons vicentins conservats són, efectivament, una mostra representativa d’això, tot i que conserven per escrit i amb molta dificultat el que degué ser la paraula viva del futur sant, potser el que més ens aproparia al seu context real. La canonització de Ferrer, en fi, culmina un procés que comença en vida del propi dominic, voltat d’una aurèola de santedat popular que perdurarà durant segles gràcies a una llarga atribució de miracles de difícil comprovació. Precisament els elements més populars són, al capdavall, els que han quedat gravats en l’imaginari col·lectiu i els que han configurat una figura a mig camí entre la realitat i la llegenda. Els gojos, els miraclets, les festes, les narracions o les representacions iconogràfiques així ho certifiquen.

El congrés internacional Vicent Ferrer: ideologia i pràctica  d’una predicació pretén ser un punt de trobada per a la reflexió sobre molts aspectes de la vida i obra de Vicent Ferrer, desbrossada o no dels additaments acumulats durant generacions. La presència d’especialistes reconeguts en les diverses facetes de l’activitat del sant ens asseguren unes jornades riques i productives, tant per als estudiosos, com per a qualsevol persona interessada en el tema.

Tomàs Martínez

Coordinador científic

Programa

Seu: Institut d’Estudis Catalans (3 d’abril)

16.45 h. Acte oficial

17 h. Conferència inaugural: A. Hauf (UV, IEC): «Vicent Ferrer i Francesc Eiximenis: predicació oral i predicació escrita»

18 h. Pausa de 15 minuts

PRIMERA SESSIÓ

18.15 h. M. Navarro Sorní (Facultat de Teologia San Vicente Ferrer, València): «Els Borja i la canonització de Vicent Ferrer»

18.45 h. P. Delcorno (Institute for Advanced Study, Central European University, Budapest): «“Hoc est tempus ascendendi”: La predicazione quaresimale nell’Europa tardomedievale»

19.15 h. Presentació del monogràfic de l’Anuario de Estudios Medievales sobre Vicent Ferrer

 

Seu: Facultat de Teologia (4 d’abril)

SEGONA SESSIÓ

Ideologia, pensament, religió

17 h. G. L. Potestà (U. Sacro Cuore, Milano), «La venuta dell’Anticristo secondo Vicent Ferrer»

17.30 h. J. de Puig (IEC): «Nicolau Eimerich inquireix Vicent Ferrer a propòsit de la fi dels temps»

18 h. Pausa de 15 minuts

18.15 h. J. Mensa (UAB, IEC), «Tomàs d’Aquino en els sermons de Vicent Ferrer»

18.45 h. F. Español (UB), «Sant Vicent Ferrer i la cultura visual»

 

Seu: Institut d’Estudis Catalans (5 d’abril)

TERCERA SESSIÓ

L’art de predicar al poble

17 h. J. A. Ysern (UNED), «La predicació segons mestre Ferrer»

17.30 h. T. Martínez Romero (UJI, IEC), «Sobre el treball dels (post)reportadors»

18 h. F. Gimeno (UV), «La tradició textual dels sermons de Vicent Ferrer: L’època incunable»

18.35 h. Pausa de 10 minuts

18.45 h. Conferència de cloenda: J. F. Mira (IEC): «Vicent Ferrer, entre la llegenda i el mite»

 

Inscripcions

L’assistència al congrés és gratuïta, però l’aforament és limitat.

Les persones que vulguin sol·licitar un certificat d’assistència de l’IEC cal que s’hi inscriguin prèviament i assisteixin a un mínim del 80 % de les sessions.

Fi del període d’inscripcions: 1 d’abril de 2019 o fins que s’exhaureixin les places.
[iframe https://www.iec.cat/jornades/vicentferrer2019.asp 800 600]

Institut d’Estudis Catalans

Secció Històrico-Arqueològica

Carrer cdel Carme, 47

08001 Barcelona

Tel. 932 701 628

sha@iec.cat

Seus

Institut d’Estudis Catalans (3 i 5 d’abril)

Carrer del Carme 47. Barcelona

Institut d'Estudis Catalans

Carrer del Carme 47, 08001. Barcelona

Facultat de Teologia (4 d’abril)

Carrer de la Diputació, 231. Barcelona

Facultat de Teologia

Carrer de la Diputació, 231, 08007 Barcelona, Espanya